СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ТРУДНОДОСТЪПНИ МЕСТА


Във всеки дом се задава един и същ въпрос: Как да спестим разходите си за отопление?
Топлоизолацията на една сграда е един важен фактор за намаляването на разходите за отопление,
охлаждане, а също и за енергоспестяване. Инвестирайки в топлоизолация на Вашия дом Вие приблизително ще намалите своите месечни сметки за отопление между 30% и 70%. Инвестицията е еднократна , но Топлоефекта е многогодишен. Когато се говори за топлоизолация се разбира многопластова система, съставена от специално произведени материали, всеки от които оптимално се свързва с останалите. Така подбраните материали образуват цялостна система и този подход единствено гарантира качеството, ефективноста и дълготрайноста на топлоизолацията. -Топлоизолационното качество е най-важен параметър за една топлоизолационна система, определящо нейната ефективност, т.е. снижаването на топлинните загуби на сградата и постигнатата в резултат на това икономия.Основният критерий за оценка на топлоизолационните свойства на ограждащите стени и други елементи на строителната конструкция е коефициентът на топлопреминаване U W/m2K.Той отразява количеството топлина, което преминава през площ от 1 м2 на ограждащата конструкция за единица време и температупна разлика от двете й страни 1К. Колкото кефициента U e по-нисък , толкова топлоизолацията е по-добра., толкова топлоизолацията е по-добра, толкова по-малко топлина ще преминава и изтича навън., съответно топлинните загуби и разходите за отопление ще бъдат по-малки.

Топлоизолацията, без която съвременното строителство не може
            Пенополистироли – разделят се също в две основни групи:


XPS /екструдиран пенополистирол/, известен като „Фибран“

Предимства: Отлични характеристики, приложим във почти всички варианти на топлоизолация. Затворена микропореста структура, водо- и паронепропусклив, различен по размер и плътност, висока механична якост.
Приложение: Под фундаметнални плочи при големи натоварвания, подове, периметърна топлоизолация, топлоизолация при обърнат покрив, плоски едно- и двускатни покриви, между и над фермите, топлоизолация на стени тип „сандвич“, външно облицоване. к>= 0,030
EPS /експандиран пенополистирол/, известен като „Стиропор“

Предимства: Зърнеста структура. Паропропусклив /“дишащ“/. Добри санитаро-хигиенни показатели. Лек, стабилизиран, устойчив на стареене. Продукт с висока потребителска полезност.
Приложение: Идеален за фасадна топлоизолация, комплексни системи за топло и звукоизолация, между ферми със и без междинно проветрение, изолация на топли покривни пространства – плоски покриви. к>=0,035
NEOPOR /графитен EPS/

Предимства: Революционен продукт на BASF. Благодарение на изключителните качества на графитените частици вградени в структурата на материала, се отразява в широк спектър топлинното лъчение, по този начин продуктът постига висок ефект на топлоизолация. Като се постига ново свойство: Радиационна устойчивост. к>=0,029
В зависимост от състоянието и типа фасадна повърхност, понякога е нужно да се направят и някои подготвителни операции, преди да се пристъпи към полагане на топлоизолационната система

- Обрушване на нестабилната основа /при необходимост/
- Подготвяне с дълбокопроникващ грунд за обезпрашаване и стабилизиране на повърхността. /при необходимост/
– Лепене на топлоизолационните листове с разминаване на листовете тип „зидария“. Използва се полимерно лепило за по-добра адхезия към различните повърхности.
– Механично закрепване на листовете с дюбели за бетон или тухла.
– Окрайчване на преходните зони с PVC ръбохранители и дублиращи мрежи в зоните на концентрация на термични напрежения.
– Полагане на шпакловъчна смес с полипропиленови фибри за микроармиране и алкалоустойчива рабицова мрежа.
– Завършващ защитен слой с полимерна или вароциментова мазилка.

Заб: При незащитени изолации е препоръчително поставянето на водобрани над горният край на изолацията. Удължава се експлоатационният срок.

Изолация Трявна , Изолация Дряново , Изолация Габрово , Изолация Севлиево , Изолация Велико Търново